10 książek o dysleksji

Pierwszy tydzień szkoły dobiega końca. Warto zatem jeszcze raz przypomnieć o istnieniu dysleksji oraz o tym, że im wcześniej zdiagnozowana i odpowiednio potraktowana, jest możliwa do niemal całkowitego jej opanowania. Dziesięć książek, które mogą pomóc rodzicom i nauczycielom uporać się z tymi problemami, a przede wszystkim zrozumieć czym ona jest.

1. Anna Radwańska - "Jak pomóc dziecku z dysleksją"

Książka ta zawiera nie tylko przykładowe ćwiczenia, możliwe do zastosowania podczas pracy z dzieckiem dyslektycznym/dysortograficznym, ale także sporą dawkę wiedzy na temat tego zjawiska. Autorka przedstawia proces myślenia takiego dziecka oraz trudności, z jakimi spotyka się w życiu codziennym. Poruszony zostaje tutaj jeden z podstawowych problemów, czyli samoocena dzieci dyslektycznych, która ma kolosalne znaczenia dla jakości życia. Książka skierowana do nauczycieli, terapeutów i rodziców.

Wydawnictwo Difin.

2. Brock L. Eide , Fernette F. Eide - "Dyslektyczne talenty"

Każdą niemal wadę można przekuć w zaletę. Dysleksja, dysgrafia i dysortografia, wraz z problemami, jakie sprawiają, niosą też pewne plusy. Autorzy książki, opierając się na obszernej wiedzy z neurologii i pedagogiki, wyjaśniają, w czym ludzie borykający się z tymi dysfunkcjami mają przewagę nad innymi. Podpowiadają też jak rozpoznać te talenty u swoich dzieci i pomóc je rozwinąć.

Wydawnictwo Harmonia.

3. Teresa Wejner-Jaworska - "Dysleksja z perspektywy dorosłości"

Książka pokazująca życie z dysleksją w okresie szkolnym i późniejszym. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań opowiada o tym, jak dorośli uczą się z nią żyć, jak opracowują własne sposoby na nią.

Wydawnictwo Difin.

4. Gavin Reid - "Dysleksja. Podręcznik praktyka"

Jeszcze jedna pozycja, w której światowej sławy specjalista, Gavin Reid opowiada bardzo przekrojowo o dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych dotkniętych dysleksją. Wyjaśnia, czym jest to zaburzenie. Poddaje obserwacji przez pryzmat biologii, kultury i edukacji. Podkreśla, że system szkolnictwa, program i styl nauczania mają ogromny wpływ na to, czy osoby dotknięte tą dysfunkcją poradzą sobie w życiu.

Wydawnictwo Harmonia.

5. Mariola Jaworska - "Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją"

Analiza  dotychczasowej wiedzy na temat występowania dysleksji i trudności w nauce języków obcych. Książka skierowana przede wszystkim do pedagogów.

Wydawnictwo Impuls.

6. Sally Shaywitz - "Pokonać dysleksję"

Gdyby komuś było mało, oto kolejna książka przedstawiająca najnowsze ustalenia badaczy dotyczące zaburzeń czytania, a także  metody, które  pozwolą pokonać lub zminimalizować te problemy.

 

7. Marta Bogdanowicz - "Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją"

Zebrane w jednym miejscu historie osób, które miały szeroko pojętą dysleksję. Wśród nich znajdziemy między innymi Andersena, Mickiewicza, Einsteina czy Jacka Kuronia. Książka napisana ku pokrzepieniu serc wszystkich dyslektyków.

Wydawnictwo Harmonia.

8. Ronald D. Davis , Eldon M. Braun - "Dar dysleksji"

Obdarzony wieloma talentami, rzeźbiarz, biznesmen i inżynier, dyslektyk Ronald D. Davis, prezentuje sprawdzone metody, dzięki którym można z powodzeniem przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania.

Wydawnictwo Zysk i Ska.

9. Grażyna Krasowicz-Kupis - "Psychologia dysleksji"

Prezentacja stan wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Do problemów i zaburzeń uczenia się, autorka książki dodaje zaburzenia komunikacji. Traktuje je nawet jako główny problem dysleksji. Analizuje dysleksję z perspektywy społecznej i psychologicznej, pisząc między innymi o patomechanizmach odpowiedzialnych za występowanie dysleksji.

Wydawnictwo PWN.

10. Marta Bogdanowicz - "Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii"

Książka powstała z myślą o osobach diagnozujących dzieci i młodzież. Przedstawia Skalę Ryzyka Dysleksji (SRD), proste i efektywne narzędzie badawcze stosowane w celu wczesnego wykrycia ryzyka dysleksji. Metoda ta jest stosowana w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas I-III.

 


(Visited 3 081 times, 1 visits today)

Jedna osoba skomentowała “10 książek o dysleksji

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.